shutterstock_733765915-opacity-60

Help ons met het herkennen van kruidenrijk grasland!

Doel: het ontwikkelen van een geautomatiseerd systeem waarmee de verschillende typen kruidenrijk grasland kunnen worden herkend.
Uitkomst: inzicht in de kruidenrijkdom van de Nederlandse graslandpercelen, waardoor beter beheer en advies van kruidenrijk grasland voor biodiversiteit, klimaat en bedrijfsvoering mogelijk wordt.

Waarom is het in beeld brengen van kruidenrijk grasland belangrijk?

Grasland met klaver en boterbloemen
Grasland met klaver en boterbloemen

Doel van deze publiek private samenwerking (PPS) is om een geautomatiseerd systeem te ontwikkelen waarmee kostenefficiënt kruidenrijk grasland kan worden herkend. Dit gebeurt op basis van de combinatie van satellietwaarnemingen en foto’s vanuit het veld. De beoogde uitkomst van het systeem is de geschatte kruidenrijkdom van alle Nederlandse graslandpercelen, samengebracht in één centrale database. Vervolgens kunnen op basis hiervan kaarten worden gemaakt van de kruidenrijkdom van graspercelen en een beheeradvies worden gegeven. Dit zorgt voor een hogere (agro)biodiversiteit, en op basis hiervan kunnen beloningssystemen via melkprijs, rente en subsidie worden gemaakt.

Fotocampagne: doe jij mee?

Om al dit kruidenrijke grasland in kaart te brengen, hebben we jou nodig!

Om het systeem werkend te maken, moeten we het trainen. Dit doen we door veel foto’s te verzamelen, die het systeem vervolgens leert herkennen. Daar zijn veel foto’s voor nodig, zowel van gangbaar grasland zoals hiernaast, als van kruidenrijk grasland zoals hierboven. Help jij mee deze te maken? We hebben een Web App voor smartphones ontwikkeld om dit zo makkelijk mogelijk te maken.

Klik hieronder op 'Doe mee!' voor meer informatie over hoe je mee kunt doen en wat voor soort foto’s we nodig hebben.

Regulier grasland gedomineerd door Engels raaigras
Regulier grasland gedomineerd door Engels raaigras