Resultaten

Home » Resultaten

Verzamelde percelen met vegetatieopnames (ground truth*)

*met ground truth wordt de gemeten werkelijkheid op de grond bedoeld, dit vormt de basis voor het afleiden van algoritmen met behulp van kunstmatige intelligentie technieken

Verzamelde remote sensing data en markers* van percelen met vegetatieopnames

*een marker is een indicator die is afgeleid uit bewerkte remote sensing data, bijvoorbeeld het aantal maaibeurten per groeiseizoen

Verzamelde foto’s met vegetatieopnames

Het aantal foto’s van percelen met vegetatieopnamen of een bekend type* grasland is nog beperkt; het project heeft grote behoefte aan dergelijke informatie. Mocht u daarover beschikken of vegetatieopnames hebben gepland, neem dan alsjeblieft contact op met Janne Kool.

Eerste resultaten ontwikkeling algoritme op basis van remote sensing data en markers*

Dit betreft een eerste vingeroefening op basis van de beperkte set percelen met vegetatieopnames die beschikbaar waren na de zomer van 2022. De resultaten waren bemoedigend, momenteel (januari 2023) beschikken we over een tienvoud van het aantal percelen.